آمار

بیشترین یاد شده
 1. Omid (46)
 2. BariSH_N (25)
 3. moderator (7)
 4. MOD CorLeone (5)
 5. ShayaN_ShangFei (3)
بهترین یاد کننده
 1. MOD UnderTaker (70)
 2. BariSH_N (53)
 3. MOD CorLeone (6)
 4. ShayaN_ShangFei (5)
 5. pir mard (2)
بیشترین نقل قول شده
 1. M3nTaL (339)
 2. Omid (178)
 3. SajjaD MaRiLyN (174)
 4. partizan (168)
 5. lucifer (161)
بیشترین نقل قول
 1. M3nTaL (402)
 2. SajjaD MaRiLyN (296)
 3. BariSH_N (196)
 4. WhiteBird (145)
 5. MOD UnderTaker (140)