آمار

بیشترین یاد شده
 1. Omid (54)
 2. BariSH_N (25)
 3. moderator (7)
 4. partizan (6)
 5. mohsen.2pac (5)
بهترین یاد کننده
 1. The UnderTaker (70)
 2. BariSH_N (53)
 3. Omid (11)
 4. MOD CorLeone (6)
 5. EaGl (5)
بیشترین نقل قول شده
 1. M3nTaL (391)
 2. Omid (354)
 3. partizan (272)
 4. lucifer (220)
 5. SajjaD MaRiLyN (178)
بیشترین نقل قول
 1. M3nTaL (459)
 2. SajjaD MaRiLyN (296)
 3. Omid (286)
 4. partizan (228)
 5. MATRIX III (196)