آمار

بیشترین یاد شده
 1. Omid (46)
 2. BariSH_N (25)
 3. moderator (7)
 4. MOD CorLeone (5)
 5. black (3)
بهترین یاد کننده
 1. The UnderTaker (70)
 2. BariSH_N (53)
 3. MOD CorLeone (6)
 4. ShayaN_ShangFei (5)
 5. pir mard (2)
بیشترین نقل قول شده
 1. M3nTaL (353)
 2. Omid (214)
 3. lucifer (191)
 4. partizan (179)
 5. SajjaD MaRiLyN (174)
بیشترین نقل قول
 1. M3nTaL (419)
 2. SajjaD MaRiLyN (296)
 3. BariSH_N (196)
 4. WhiteBird (145)
 5. partizan (143)