آمار

بیشترین یاد شده
 1. Omid (46)
 2. BariSH_N (25)
 3. moderator (7)
 4. MOD CorLeone (5)
 5. ShayaN_ShangFei (3)
بهترین یاد کننده
 1. MOD UnderTaker (70)
 2. BariSH_N (53)
 3. MOD CorLeone (6)
 4. ShayaN_ShangFei (5)
 5. God kill m3 (2)
بیشترین نقل قول شده
 1. M3nTaL (339)
 2. Omid (178)
 3. SajjaD MaRiLyN (174)
 4. partizan (168)
 5. lucifer (161)
بیشترین نقل قول
 1. M3nTaL (402)
 2. SajjaD MaRiLyN (296)
 3. BariSH_N (196)
 4. WhiteBird (145)
 5. MOD UnderTaker (140)