آمار

بیشترین یاد شده
 1. Omid (46)
 2. BariSH_N (25)
 3. moderator (7)
 4. MOD CorLeone (5)
 5. MOD DeadShot (3)
بهترین یاد کننده
 1. MOD UnderTaker (70)
 2. BariSH_N (53)
 3. MOD CorLeone (6)
 4. ShayaN_ShangFei (5)
 5. M3nTaL (2)
بیشترین نقل قول شده
 1. M3nTaL (335)
 2. SajjaD MaRiLyN (174)
 3. partizan (159)
 4. lucifer (158)
 5. Omid (156)
بیشترین نقل قول
 1. M3nTaL (395)
 2. SajjaD MaRiLyN (296)
 3. BariSH_N (196)
 4. MATRIX III (176)
 5. WhiteBird (145)