آمار

بیشترین یاد شده
 1. Omid (46)
 2. BariSH_N (25)
 3. moderator (7)
 4. MOD CorLeone (5)
 5. MOD DeadShot (3)
بهترین یاد کننده
 1. The UnderTaker (70)
 2. BariSH_N (53)
 3. MOD CorLeone (6)
 4. ShayaN_ShangFei (5)
 5. God kill m3 (2)
بیشترین نقل قول شده
 1. M3nTaL (345)
 2. Omid (208)
 3. lucifer (191)
 4. partizan (177)
 5. SajjaD MaRiLyN (174)
بیشترین نقل قول
 1. M3nTaL (410)
 2. SajjaD MaRiLyN (296)
 3. BariSH_N (196)
 4. WhiteBird (145)
 5. The UnderTaker (141)