آمار تشکرها

Top 5 تشکر (از دیگران)
 1. M3nTaL (2332)
 2. lucifer (1315)
 3. ** NAZI ** (1259)
 4. l0l:D (788)
 5. Omid (787)
Top 5 تشکر (از وی)
 1. M3nTaL (1559)
 2. Omid (1393)
 3. ShayaN_ShangFei (1013)
 4. lucifer (1002)
 5. partizan (873)
Top 5 پسندیدن (از دیگران)
 1. M3nTaL (3054)
 2. ** NAZI ** (1170)
 3. lucifer (739)
 4. shoshor (713)
 5. 200t (697)
Top 5 پسندیدن (از وی)
 1. M3nTaL (1494)
 2. Omid (1098)
 3. ShayaN_ShangFei (1005)
 4. lucifer (967)
 5. partizan (891)
Top 5 نپسندیدن (از دیگران)
 1. Ali (324)
 2. amoo (136)
 3. ZartVam (102)
 4. Hadi (99)
 5. GOLDEN (95)
Top 5 نپسندیدن (از وی)
 1. Hadi (358)
 2. moderator (333)
 3. Omid (185)
 4. BariSH_N (99)
 5. Shaniz (83)