آمار تشکرها

Top 5 تشکر (از دیگران)
 1. M3nTaL (2419)
 2. lucifer (1475)
 3. ** NAZI ** (1259)
 4. Omid (920)
 5. l0l:D (788)
Top 5 تشکر (از وی)
 1. M3nTaL (1640)
 2. Omid (1572)
 3. lucifer (1075)
 4. ShayaN_ShangFei (1013)
 5. partizan (935)
Top 5 پسندیدن (از دیگران)
 1. M3nTaL (3133)
 2. ** NAZI ** (1170)
 3. lucifer (823)
 4. 200t (771)
 5. shoshor (713)
Top 5 پسندیدن (از وی)
 1. M3nTaL (1537)
 2. Omid (1227)
 3. lucifer (1016)
 4. ShayaN_ShangFei (1005)
 5. partizan (938)
Top 5 نپسندیدن (از دیگران)
 1. Ali (327)
 2. amoo (136)
 3. ZartVam (102)
 4. Hadi (99)
 5. GOLDEN (95)
Top 5 نپسندیدن (از وی)
 1. Hadi (358)
 2. moderator (333)
 3. Omid (192)
 4. BariSH_N (99)
 5. Shaniz (83)