آمار تشکرها

Top 5 تشکر (از دیگران)
 1. M3nTaL (2406)
 2. lucifer (1452)
 3. ** NAZI ** (1259)
 4. Omid (900)
 5. l0l:D (788)
Top 5 تشکر (از وی)
 1. M3nTaL (1630)
 2. Omid (1546)
 3. lucifer (1068)
 4. ShayaN_ShangFei (1013)
 5. partizan (926)
Top 5 پسندیدن (از دیگران)
 1. M3nTaL (3122)
 2. ** NAZI ** (1170)
 3. lucifer (816)
 4. 200t (759)
 5. shoshor (713)
Top 5 پسندیدن (از وی)
 1. M3nTaL (1533)
 2. Omid (1210)
 3. lucifer (1013)
 4. ShayaN_ShangFei (1005)
 5. partizan (930)
Top 5 نپسندیدن (از دیگران)
 1. Ali (327)
 2. amoo (136)
 3. ZartVam (102)
 4. Hadi (99)
 5. GOLDEN (95)
Top 5 نپسندیدن (از وی)
 1. Hadi (358)
 2. moderator (333)
 3. Omid (192)
 4. BariSH_N (99)
 5. Shaniz (83)