آمار تشکرها

Top 5 تشکر (از دیگران)
 1. M3nTaL (2332)
 2. lucifer (1320)
 3. ** NAZI ** (1259)
 4. Omid (790)
 5. l0l:D (788)
Top 5 تشکر (از وی)
 1. M3nTaL (1560)
 2. Omid (1412)
 3. ShayaN_ShangFei (1013)
 4. lucifer (1005)
 5. partizan (876)
Top 5 پسندیدن (از دیگران)
 1. M3nTaL (3054)
 2. ** NAZI ** (1170)
 3. lucifer (742)
 4. shoshor (713)
 5. 200t (697)
Top 5 پسندیدن (از وی)
 1. M3nTaL (1494)
 2. Omid (1109)
 3. ShayaN_ShangFei (1005)
 4. lucifer (967)
 5. partizan (895)
Top 5 نپسندیدن (از دیگران)
 1. Ali (324)
 2. amoo (136)
 3. ZartVam (102)
 4. Hadi (99)
 5. GOLDEN (95)
Top 5 نپسندیدن (از وی)
 1. Hadi (358)
 2. moderator (333)
 3. Omid (185)
 4. BariSH_N (99)
 5. Shaniz (83)