آمار تشکرها

Top 5 تشکر (از دیگران)
 1. M3nTaL (2513)
 2. lucifer (1604)
 3. ** NAZI ** (1259)
 4. Omid (1196)
 5. sw team (837)
Top 5 تشکر (از وی)
 1. Omid (1801)
 2. M3nTaL (1694)
 3. lucifer (1143)
 4. partizan (1086)
 5. ShayaN_ShangFei (1016)
Top 5 پسندیدن (از دیگران)
 1. M3nTaL (3224)
 2. ** NAZI ** (1170)
 3. lucifer (877)
 4. shoshor (787)
 5. ali 2113 (705)
Top 5 پسندیدن (از وی)
 1. M3nTaL (1578)
 2. Omid (1367)
 3. lucifer (1064)
 4. partizan (1054)
 5. ShayaN_ShangFei (1008)
Top 5 نپسندیدن (از دیگران)
 1. Ali (327)
 2. amoo (136)
 3. ZartVam (102)
 4. Hadi (99)
 5. GOLDEN (95)
Top 5 نپسندیدن (از وی)
 1. Hadi (359)
 2. moderator (334)
 3. Omid (239)
 4. BariSH_N (99)
 5. partizan (85)