بهترین اتحاد را انتخاب کنید

برخلاف آنچه بعضی از بازیکنان دژکوب میپندارند بازی دژکوب یک بازی کاملن گروهی است و در این میان نقش اتحادها از اهمیت ویژه ای برخودار است، با این توضیح بدیهی است که انتخاب درست اتحادی که به آن میپیوندیم نقشی حیاتی در ادامه ی بازی و موفقیت ما خواهد داشت
در این مقاله سعی خواهد شد تا با برسی عوامل مختلف به راهکاری برای انتخاب درست یک اتحاد دست یابیم. شما همچنین میتوانید در نظر سنجی ما در مورد 10 اتحاد بزرگ سرور یک ایران شرکت کرده و نظر خود را در مورد میزان محبوبیت و قدرت این اتحادها مطرح کنید.

در انتخاب اتحاد خود عجله نکنید
در ابتدای بازی سعی نمایید تا با مدیریت بهینه ی زمان و منابع، شناسایی دقیق همسایه ها و تحلیل شیوه ی بازی آنها که به افزایش آمار حملات موفق شما خواهد انجامید قدرت خود را افزایش داده و خود را به عنوان بازیکنی توانمند به سایر بازیکنان معرفی نمایید.
برای پیوستن به اتحادها عجله نکنید، قدرت شما حق انتخابهای بیشتری به شما خواهد داد.

یک اتحاد خوب
بالا بودن تعداد اعضای یک اتحاد به هیچ وجه ملاک مناسبی برای ارزیابی قدرت یک اتحاد نیست. آنچه یک اتحاد قدرتمند را از سایر اتحادها متمایز میکند میزان تعامل بین اعضا و تعهد اعضای یک اتحاد به اهداف تعریف شده در اتحاد میباشد با این وصف نقش لیدر یا لیدران یک اتحاد در ایجاد تعامل سازنده بین اعضای اتحاد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
لیدران اتحاد باید درک درستی از بازی داشته و از تجربه و مهارت کافی برخوردار باشند در انتخاب اعضای اتحاد دقیق بوده و نسبت به اعضای اتحاد - حتی ضعیف ترین انها - احساس تعهد نمایند.
با انچه گفته شد سعی نمایید لیدر اتحادهای مورد نظر خود را به دقت ارزیابی نمایید، بازی انها را رصد کرده و از میزان مهارت و تجربه ی انها مطمئن شوید، شما همچنین میتوانید با حمله به یکی از اعضای اتحاد مورد نظر خود میزان تعهد اعضای اتحاد در دفاع از سایر اعضا را ارزیابی نمایید.

فاصله
تا اواسط بازی و تا زمان فرارسیدن تقابل بین اتحادها نقش یک اتحاد بیشتر نقشی بازدارنده و پدافندی است. وجود حتی یکی از اعضای اتحاد در 7*7 شما به شما امکان مانور بیشتری در زمان حمله و دفاع خواهد داد پس در انتخاب اتحاد خود سعی نمایید که فاصله ی هریک از اعضای اتحاد بویژه اعضای برتر اتحاد را با خویش ارزیابی نموده و انتخاب بهتری داشته باشید.
در این بین لیدران اتحاد با انتخاب دقیق اعضای اتحاد خویش و ایجاد پراکندگی مناسب و هدفمند نقش بسزایی در توزیع مناسب قدرت خواهند داشت. توزیع مناسب قدرت از نکات کلیدی و بسیار مهم در عضوگیری است، پراکندگی بیش از حد اعضای اتحاد موجب ایستایی و کندی روند استراتژیهای آفندی و پدافندی در لحظات حساس شده و تمرکز بیش از حد اگر چه باعث ایجاد امنیت در منطقه ای خاص خواهد شد اما در عمل به دلیل کم کردن امکان حملات، و حملات موازی در بلند مدت موجب کم شدن امار حملات موثر خواهد گردید.

اگر اتحادی تاسیس میکنید
شاید شما از آن دسته بازیکنای هستید که ترجیح میدهید اتحاد خودتان را داشته باشید اما فراموش نکنید که مدیریت راهبردی یک اتحاد نیازمند تجربه و مهارتهای ویژه ای است با خودتان صادق باشید و چنانچه خود را فاقد این تجربه و مهارتها ارزیابی میکنید با عضویت در اتحادی توانمند تجربه ای ارزنده برای ارتقای سطح کیفی بازی خود کسب کنید. شاید در آینده و با استفاده از تجربیات بدست آمده موسس اتحادی قدرتمند گردید.

چند نکته که باید بدانید:
مسئول باشید!
فراموش نکنید که همانگونه که کلیت یک اتحاد نسبت به شما دارای وظایفی است شما نیز به عنوان عضوی از اتحاد نسبت به تحقق اهداف کلی اتحاد مسئولید. اگر این بازی برای شما صرفن تفننی است که در اوقات فراغت خود به آن میپردازید فراموش نکنید که عده ای برای این بازی وقت و هزینه ی زیادی صرف میکنند پس چنانچه به اتحادی ملحق میشوید باید خود را نسبت به سرنوشت همه ی اعضا و تحقق اهداف اتحاد مسئول بدانید.
دم دمی نباشید!
سعی کنید در انتخاب اتحاد خود کمال دقت را داشته و از تغییر مکرر اتحاد خود خودداری کنید.
رازدار باشید!
همانگونه که گفته شد عضویت در اتحاد وظایف وِیژه ای را برای شما به همراه می آورد از نکات بسیار مهمی که هر یک از اعضای اتحاد باید خود را بدان متعهد بدانند رازداری در قبال اطلاعاتی است که به دلیل عضویت در یک اتحاد از سایر اعضا بدست می اورید.
اگر اتحادی دارید
چنانچه در حال حاظر لیدر، یا یکی از اعضای فعال اتحادی هستید، سرعت رشد، میزان تاثیر گذاری خود در روند کلی بازی، تعداد اعضای فعال و میزان تعهد اعضا نسبت به مجموعه خود را به دقت برسی نموده و اگر چشم انداز بلند مدت اتحاد خود را در تقابل با سایر اتحادهای قدرتمند چشم انداز چندان امید بخشی نمیبینید با برسی دقیق سایر اتحاد ها به سمت تلفیق اتحاد خود با اتحادی قدرت مند حرکت کنید.