قوانین مجازات تخلفات


  • فحاشی و توهین برای کاربر در بار اول بین 1 تا 20 درصد کاهش جمعیت بسته به نوع توهین، مجازات خواهد داشت. فحاشی و توهین در دفعات بعدی ممکن است منجر به مسدودیت کامل اکانت گردد.
  • مولتی اکانتی و ساخت چند اکانت باعث مسدودیت کلیه اکانت های مولتی تا پایان سرور خواهد شد. مجازات اکانت خاطی بسته به تعداد اکانت های مولتی و حجم تخلف کاهش بین 5 تا 30 درصد از جمعیت اکانت خواهد بود.
  • انتقال نقره در حراجی باعث مسدودیت کامل اکانت فروشنده نقره خواهد شد همچنین اکانت خریدار نقره پس از کسر نقره شاهد کاهش جمعیت بین 5 تا 20 درصد بسته به حجم انتقال و دفعات تکرار تخلف می شود.
  • توهین به مولتی هانتر و مدیریت بازی و ادعای کذب در مورد باگ یا رفاقت با مدیریت و مولتی هانتر، ادعای مولتی اکانتی و یا ادعای انجام سایر تخلفات باعث کاهش 5 درصد جمعیت در بار اول و 10 درصد جمعیت در هر بار پس از آن خواهد بود.
  • استفاده از هرگونه نرم افزار و اسکریپت باعث کاهش جمعیت 5 درصد در بار اول و 10 درصد در هربار استفاده پس از آن خواهد شد.
  • خرید و فروش اکانت و واگذاری به پلیرهای داخل سرور باعث مسدودیت کامل اکانت واگذار شده تا انتهای سرور و همچنین اعمال جریمه مولتی اکانتی برای اکانت خریدار یا گیرنده خواهد شد.
  • اکانت هایی که فاقد رنک یا جمعیت باشند در بار اول تخلف به صورت کامل مسدود خواهند شد.مسدودیت کامل اکانت در کلیه مجازات ها فاقد حمایت کاربر می باشد.

منظور از جمعیت در بند های این قانون جمعیت کل اکانت می باشد.
این قوانین ممکن است در آینده دستخوش تغییر یا تکامل گردند.
دوستان اگه نظری در مورد این قوانین دارند در انجمن انتقادات و پیشنهادات تاپیک زده و درخواست و نظر خودشون رو ارسال کنند.