میشه یه تغییری داد که موقع اتک دادن به عمارت ساید دیگه هم یه تایم مشخص برای همه باشه ؟ مثله ارسال منابع.بعضیا خیلی دورن اگر قهرمان مثلا بخوان بفرستن کلی تایم میگیره