دوستانمنم یه پیشنهاد دار
همه عزیزان میدونید که خیلی از بازیکنان دیگه بازی نمیکنن و شوالیه شدن یه ترتیب بدید که هر اکانت که تا یهمدت خاصی کسی بهش سر نزد تبدیل به دهکده ناتار ها بشه یا یه درجه خاص بهش بدن که همه بتونن غارت کنن چون دهکده های زیادی هستن که بدون کاربرد توی بازی وجود دارن و ماهم به منبع نیاز داریم و باید از تولیدات اونا استفاده بشه