درود

اسامی برندگان سرور w1
برنده سرور بازیکن
Ghatel از اتحاد j4f توانست عمارت دانش را در دهکده ww for hamid برای بار اول در این سرور در 1393/09/02 00:31:27 به سطح نهایی خود یعنی سطح 100 برساند.

پس از وی بازیکن
BlackWhite از اتحاد ●●● در جایگاه دوم عمارت دانش را در دهکده همدلی در 1393/09/17 23:45:36 به سطح نهایی خود رسانید.

و نفر سومی که توانست عمارت دانش را به سطح نهایی خود برساند بازیکن
mosi danjer از اتحاد Persian army در دهکده WwwW بود که در 1393/09/22 01:06:08 به جایگاه سوم دست یافت.