در این تاپیک سوالات کمتر پرسیده شده و قوانین عمومی بازی رو مطرح می کنیم.
تغییرات در قوانین بر اساس تاریخ رو هم می تونید از این تاپیک پیگیری بفرمائید. پست اول به مرور زمان ویرایش شده و سوالات و تغییرات اضافه می گردد.

  • در تمامی سرورهایی که از تاریخ 1 مهر 93 به بعد آغاز به کار نمایند : در دهکده ای که تحت تاثیر دو کتیبه (کوچک) و (منحصر یا بزرگ) از یک نوع باشد فقط کتیبه کوچک عمل خواهد نمود. این قانون شامل کتیبه احمق که تاثیر کتیبه دیگر را گرفته باشد نیز می شود. به طور مثال اگر دهکده a کتیبه احمق کوچک با اثر جنگ آموز داشته باشد و شما در اکانت خود کتیبه جنگ آموز منحصر فعال نیز داشته باشید در این دهکده (a) فقط کتیبه احمق کوچک اثرگذار خواهد بود.
  • قوانین غارت توافقی به محض خروج از جانشینی برای دو اکانت برداشته می شود منوط بر اینکه ip اشتراکی بین دو اکانت نباشد. البته برای تسخیر دهکده جانشین باید دو هفته بازی (اعطای مدال) سپری شود. این قانون برای هم اتحادی نیز به همین نحو بوده و به محض خروج از اتحاد قوانین محدود کننده غارت توافقی (پوش) برداشته شده اما برای تسخیر باید دو روز بازی (2/7 اعطای مدال ها) صبر شود.
  • جاسوسان در هنگام جاسوسی در تله به دام نخواهند افتاد.
  • قصر/اقامتگاه به مانند دیوار در قدرت دفاعی دهکده موثر است.
  • کتیبه احمق می تواند به مانند نوع در اندازه نیز تغییر کند و از حالت تاثیر بر دهکده به تاثیر به کل اکانت تبدیل شود. در این صورت با توجه به سایز در صورتی که قبل از کتیبه بزرگ یا منحصر به فردی تسخیر شده باشد تاثیر آن را از بین خواهد برد. همچنین در سرورهای قدیمی برای تسخیر آن در این حالت نیاز به خزانه سطح 20 می باشد. البته در سرور های جدید خزانه مورد نیاز جهت کتیبه احمق نرمال که تاثیر اکانت داشته باشه همان خزانه سطح 10 خواهد بود.
  • کتیبه مرتاض بزرگ یا منحصر بر روی دهکده عمارت دانش نیز عمل می کند.
  • مصرف گندم در دهکده عمارت دانش نصف دهکده های دیگر می باشد.
  • کتیبه رازهای معماری روی ساختمان عمارت دانش بی تاثیر است اما روی سایر ساختمان های دهکده عمارت دانش موثر می باشد.