امید جان کتیبه برداشته شد بعد از چند روز؟
من شنیدم یونیک معماریو هفته اول کسی برنداشت!
بقول ادمین شما مهم ترین کتیبه سرور.
شما همرای زمان کتیبرو دربیارید یدونه اکانت خودم
اگه از ۴ تا همر رومن خودم تو سرور یدونه بود قبول میکنم حرف شمارو.
اکانت رومن از هفته دوم تا جایی که بودیم با اختلاف وحشتناک اول بودیم با اینکه داشتم چندتا اکانت تو سایدو پوش میدادم
چون منابع بکارم نمیومد.
شما رید اتحادارو قبل کتیبه چک کن
من ن دستم خالی بود ن چیزی
ولی بوالله بازی برامن جذاب نبود
اون همرای ۳ چیفه تک دهی ک برنامه ریزی شده بود یدونه کتیبه کلین کنن بعد بیاد تو پلن قراره کامل دیوار شه.
شما فکر نکن ما دیوار شدیم
کلا برای ۳ تا کتیبه لانچ شد که آمارش درومد بقیش لانچ نشد رو اکانت موند.
این سرور بیشتر از هر سرور نرمالی ن تنها من بلکه بچه ها وقت گذاشته بودن
در این حد که قهرمانای اکانتایی که قرار بود کتیبه خالی کنن لول آپ بودن که هیچ سروری اینجور نبوده.
ما حقیقا دلمون سوخت زحمت چندماهمونو بذاریم ۴۰-۵۰کی فیل بکشیم.
ما برای پوینت بازی نمیکردیم
واندر این سرورم ۱۰۰ میشه،مدالای این سرورم گرفته میشه که من جز زشت ترین مدالای پروفایل میدونم.
درکل ادعایی نیست ولی ما که فقط نرمالو استارت میزدیم ترس از چیزی نبود
نرمالو خونه خودمون میدونستیم ولی ن با این اتفاقات
جالب اینجاست شما ک میگی ترسیدی
اگه رقیب من امیر بود اونم با من حذف کرد.
زحمتای مارو با این حرفا پایمال نکن