سلام به همه پلیر های عزیز
یک هفتس از سرور گذشته من دیدم هیچ حرفی نیست
واقعا قدیمی ها هم میدونن سرور بدون فروم حال نمیده اصن.
بچه ها بیان بالا بشناسیم
ما که خودمون بعد از 3 سال غیبت اومدیم.