با توجه به نیاز و درخواست کاربران، تعداد حملات مجاز کاربران در سرور اسپید 5 (به طور مثال k5.x) به مانند سرور های نرمال و اسپید 3 افزایش یافت. بدین ترتیب کاربران می توانند تعداد بیشتری غنیمت گیری از لیست فارم ارسال کنند.