با سلام

میخواستم تشکر کنم که بالاخره یه سرور قهرمانان

برای ما ۱۰۰۰ باز ها زدید

و پلیر ها دوباره با سرور 1000 اشتی کردند

ایده ی خیلی خوبی بود ک جا داشت زودتر هم عمل میکردید.

باتشکر.