شروع ثبت نام سرور قهرمانان با شرایط ویژه

امتیازات افتخارات و مدال های این سرور دو برابر لحاظ خواهد شد.
با جایزه هارد اکسترنال ۱ ترابایت برای بیگ همر سرور
با گرافیک جدید و جذاب دژکوب

شروع سرور شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ساعت ۱۹

۱۳۹۵/۰۲/۱۸

آزاد سازی کتیبه ها
۱۳۹۵/۰۴/۰۱

آزاد سازی نقشه ساخت عمارت دانش
۱۳۹۵/۰۵/۱۴تاریخ پایان سرور

۱۳۹۵/۰۶/۲۹