ب نامـــــــ او که عهدش وفــــاست

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال


با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد، برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت.نوروز امسال عهد کنیم که هر صبح با بهار عهد تازه کنیم ...
عهد کنیم که مهربان باشیم و از خطاها درگذریم، دعا کنیم آتش های خشم و نفرین فروکش کند، دعا کنیم که دست مان همیشه به دعا بلند باشد و لب مان جز به یاد او نجنبد.
نوروز امسال برای عزت کشورمان، برای شادکامی مردم مان، برای سعادت جوانان مان، برای برافراشته ماندن پرچم مان، برای سلامت پدران و مادران مان، برای شادی نازنیانی که دیگر کنارمان نیستند، برای بهار که در ریشه هست و تا همیشه هست دعا می کنیم.از تک تک دوستان , کاربران , مدیریت کل , مدیریت مولتی هانتر ها , مدیریت انجمن و مدیران بخش ها که در راستای بهبود دژکوب قدمی برداشتن کمال تشکر و قدر دانی را داریم.
امسال هم گذشت , سالی که نکوست از بهارش پیداس.
التماس دعا