سلام به همه
دوستان جریان دقیق تغیر لیگ چطوریه؟ ینی بر چه اساسی تغیر میکنه بالا پایین میره لیگ کاربر؟
بعد که چند وقت یبار لیگ تغیر میکنه و آیا این تغیر در یه زمان خاص برا همه هست یا اینکه نه ممکنه لیگ من الان تغیر کنه یکی دیگه فردا تغیر کنه؟