پیمان لعنتی عشق منی :) عزیزم سرور b5 سرورِ نا برابری بود همه جمع شده بودن تو جنوب ! شمالم که همون 2 هفته اول زدن تموم شد ! جنوب یهو تو 5 ساعت با +20 تا اکانت اومد رو 4-5 تا اکانت شمال !