من به شخصه میخوام خود مولتی یا امید بیان در مورد اینکه چرا این سرورها پشت سر هم استارت زده میشه یه توضیح بدن و بچه ها رو قانع کنن با به خدا انتخاباتم یه مدت زمانی داره اگه هر روز انتخابات بزارن دیگه...