خیلی خوب بود من قبلا یه مقاله ای خونده بودم که با گوش دادن به آهنگ شاد هم میتونه این حس رو کم کنه اگه اشتباه نکنم موضوع در مورد موسیقی درمانی و کاهش اضطراب بود با گوش دادن به آهنگ من تونستم این استرس...