سلام دوستان .
دوستانی که اهل نرمال بازی کردن هستن . بیان و رای بدن برا تارخ شروع سرور جدید