بهترین ایمیل که سوال یکم عجیبیه چون در هر سروری بنا به مشخصات اون سرور افتخاراتش دارای ارزش خاضی هستش منتها قبلا اینو گفتم بازم میگم

ممکنه نرمال بازا اسپید بازاری خوبی نباشن ولی اسپید بازا نرمال...