سلام داداشایه گلم و سروران خودم

من فقط یه چیزی میگم و میرم و وقت شما رو هم نمیگیرم .

آیا غیر از اینه که مهیار جنگلی همواره اس ای بازی میکرده ؟؟؟ جواب من مهیار همواره اس ای بازی کرده و اکثر...