با یونیتی میشه واس گوشی برنامه ساخت
من تا الان که باهاش کار کردم فک کردم فقط واس چی سیه