نمیخوام به اسپید بازا توهین کنم ولی یه چیزی روشن هست یه نفر ک توان خرید گلد رو برای ی تیم 25 نفری داره قطعا واندرم صد میکنه بهترین دفاع هم میکنه بیگ هم میزنه و کلیه افتخار هارو هم میگیره ولی اسپید...