هر کسی نظری داره و با توجه به معیار های خودش میگه که فلان ایمیل مثلا بهترینه ؛
سرعت سرور ها متفاوته و نمیشه معیار کلی در نظر گرفت ؛
ولی در اصل بهترین ایمیل ، ایمیل مربوط به رتبه یک های سرور ها با...