نمایش اهداف منجنیق در اردوگاه فراهم گردید. ازین پس کاربران می توانند اهداف انتخابی منجنیق حملات ارسالی خود را در اردوگاه مشاهده فرمایند.