اقا بدون شک این خیلی قانونه بدیه که در هر روز بیشتر از 25 تا نامه نتونی بدی
اقا شاید ما بخوایم تو این سرور بخوایم با کد طلامون بازی کنیم
اقا حداقل این قانون رو اینجوری کنید که نامه بخریم مثلا هر یه...