خب این قانون که امید خان اعلام کرد خیلی قوائد رو تغییر میده و امثال کینگ حمید سرور7 راند 2 نمیتونه اون پلن جنایتکارانشو پیاده کنه و هنوز همر اکانت هوک از زدن یونیک احمق برنگشته تو دهش کتیبه شو بزنه:D...