این فقط برای کسانی که از قبل برنامه ندارن و پلن ندارن مفیده که فرصت کنن که یه برنامه ریزی برای کتیبه ها انجام بدن تا عقب افتادگیشون نسبت به پلیر هایی که برنامه دارن کمتر بشه یا اصلا دیگه وجود...