شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • :soconf:
  SoConfused
  SoConfused
 • :laughv:
  Laugh
  Laugh
 • :hmm:
  Hmm
  Hmm
 • :ohno:
  OhNo
  OhNo
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :dddd:
  DDDD
  DDDD
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :ddd:
  DDD
  DDD
 • :ashk:
  Ashk
  Ashk
 • :wac:
  Wac
  Wac
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :disagree:
  DisAgree
  DisAgree
 • :iagree:
  IAgree
  IAgree
 • :itscool:
  ItsCool
  ItsCool
 • :khaak:
  OhNoo
  OhNoo