انجمن: پرسش , پاسخ , آموزش و درخواست های شما

بخشها موضوعات / ارسال ها  آخرين نوشته

  1. مجموعه آموزش ها و پاسخ های دژکوب

  2. سوالات خود را اینجا مطرح کنید.

    مدیران انجمن:

    1. MOD Ali_Poaro,
    2. MOD DeadShot

    عملیات انجمن:

    آمار انجمن:

    • موضوع ها: 137
    • نوشته ها: 1,445
  3. میتوانید تجربیات خود را در قالب آموزش در این بخش مطرح کنید.

    مدیران انجمن:

    1. MOD Ali_Poaro

    عملیات انجمن:

    آمار انجمن:

    • موضوع ها: 31
    • نوشته ها: 239
    1. آموزش های کلی دژکوب

      مدیران انجمن:

      1. MOD Ali_Poaro

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • موضوع ها: 18
      • نوشته ها: 142
    2. آموزش های مربوط به نژاد توتن

      مدیران انجمن:

      1. MOD Ali_Poaro

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • موضوع ها: 4
      • نوشته ها: 21
    3. آموزش های مربوط به نژاد رومن

      مدیران انجمن:

      1. MOD Ali_Poaro

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • موضوع ها: 3
      • نوشته ها: 28
    4. آموزش های مربوط به نژاد گول

      مدیران انجمن:

      1. MOD Ali_Poaro

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • موضوع ها: 2
      • نوشته ها: 13
  4. درخواست های خود را در این بخش مطرح کنید.

    مدیران انجمن:

    1. BariSH_N

    عملیات انجمن:

    آمار انجمن:

    • موضوع ها: 14
    • نوشته ها: 315
    1. درخواست رفع مسدودیت اکانت خود را اینجا مطرح کنید.

      مدیران انجمن:

      1. BariSH_N

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • موضوع ها: 6
      • نوشته ها: 33
    2. درخواست سرور جدید را در این انجمن مطرح کنید.

      مدیران انجمن:

      1. BariSH_N

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • موضوع ها: 6
      • نوشته ها: 48
    3. درخواست های متفرقه

      مدیران انجمن:

      1. BariSH_N

      عملیات انجمن:

      آمار انجمن:

      • موضوع ها: 2
      • نوشته ها: 234