مکالمه بین SALT و mohsen yamaha

5 پیغام بازدید کنندگان

  1. داش محمدرضا تو چی؟
  2. داش مهیار این سرور اومدی؟
  3. داش سرور بعدی با اک divar میام
  4. داش 1000 این هفته هستی؟
  5. داش محمد تویی ؟
    به قول مهیار:
    سلطان پاپ سرور 1000
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 5 تا 5