مکالمه بین MOD Ali_Poaro و Ðŕ. Şђǒϯğύŋ

6 پیغام بازدید کنندگان

 1. اتفاقا فکر بدی هم نیس مگه ما چیمون از اخبار ورزشی و اخبار فرهنگی کمتره ؟ خودمم باید مجریش شم بجاییکه اینجا دودونه داستان میگم یباره همونجا رو انتن سراری رو انتن بفرمام.
 2. اقا تو اخبار سراسری هم اعلام کنه من یکی گله ای ندارم!!
 3. سریع به هادی بگو اون اسم مزخرفش عوض کنه باریش میگم که دیر بجمبه ویترین شده روزنامه همشهری کل پلن خز شده رفته جون خودم. از پلنر و صابب پلنر و تدارکاتچی. دیییی
 4. دیییی
  میگم فکر کن تا چندوقت دیگه اسم بچه ها تو ویترین و روزنامه باشه بهترین پلن ها مثل بمممنب تو ایران صدا کنه چخبر میشه. دییییی
 5. نه اشتباه نمیذاشتی
  احتمالا شما تو special birthday server ها بازی کردین
 6. سلام
  پس من اشتباه میذاشتم رو اخری همیشه. دییی

  مخلصم علی خان
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 6 تا 6