مکالمه بین Shaniz و ** NAZI **

2 پیغام بازدید کنندگان

  1. ADam byu oshakha ish TapshiRa
    Di bashat Get TAp denA guruM Akhi SAna MAtalam MAn akhi ba
    afarIn pesare KHob Bepar Garena Nega KOn begO behem
  2. BoDooo ehsaan Bodoooooooo
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 2 تا 2